Is the traditional restaurant review Dead?

Is the traditional restaurant review Dead?

{:gb}With the recent purchase of the iconic restaurant review brand Zagat by The Infatuation a relative newcomer with a more ‘social influencer’ approach to reviewing restaurants, I ask is the traditional restaurant review dead?

Zagat – The Old School Way

Zagat was founded on the most basic principle of word of mouth recommendations and over the years the influence grew.

From its humble beginnings to worldwide prominence, Googles purchase in 2011 to this weeks news of Google selling it to The Infatuation.

What I liked about Zagat was its user-generated approach to restaurant/bar recommendations – usually by those local neighbourhood patrons that would champion local spots.

Somewhere along the way the original Zagat model changed or got diluted within the sea of user-generated reviews.

For those of you asking what is Zagat Eater do a great job explaining in their way.

Where Have the Food Critics Gone?

For years, we have relied on the reviews of food critics to determine which restaurants are a must and which should be avoided.

When a food critic wrote a rave review on a brand-new restaurant, it wasn’t long before that restaurant became a big hit among diners.

If a food critic reported that a restaurant wasn’t worth the hype, diners would immediately go elsewhere. However, in an age of digital journalism and social media, has the more traditional restaurant review been replaced by something a little more modern?

The Food Critic has evolved

In recent years, with the more traditional media closing down and new media their replacement critics seemed to have broaden thier skillsets.

Jay Raynor a prominent UK food critic for the Observer has appeared in over 25 TV-related and has more strings to his bow than most.

My question is how relevant is Jay to the generation known as Millennials and those that follow? How much longer will his view on Food stay relevant?

The generation known as the Millennial those that follow Gen Z will have less of a focus on food critics and their professional opinions but will look at a new breed of ‘influencer’.

Instead of seeking out the review of a prominent industry expert, they are seeking out the review of those they can identify with – social media influencers.

The Growing Role of Social Media

Whether you’re a big fan of social media or an infrequent user, you’re sure to know that there are certain people who have a big following.

These individuals often referred to as social media influencers, have legions of fans that take their reviews and recommendations extremely seriously.

For example, if a young beauty blogger recommends a brand new makeup product, you can bet that it’ll be a ‘must have’ item in no time. This also works for the food and restaurant industry.

The Importance of a Social Media Influencer

Whether they’re tweeting about a fine dining experience or posting Instagram photos of a delicious lunch, social media influencers have a big say over who succeeds in the food industry.

All it takes is one social media influencer to recommend a restaurant to their followers and that restaurant will immediately reach a specific target market.

This also works when it comes to bad experiences, poor customer service and less than impressive meals.

With one post, a social media influencer can let thousands of people know that a specific restaurant isn’t worth visiting.

The only question I have is, do they? Are they really that transparent?

The Future is now

Social media influencers are becoming more and more important to the food industry, simply because their following is so large.

Instead of relying on food critics and their honest reviews, restaurants are beginning to focus on gaining the support of prominent social media figures.

Not only are they likely to have a larger outreach, but there’s less of a focus on impressing an industry expert.

Read more of my blog posts here and how my company can help you here

{:}{:nl}Met de recente aankoop van het iconische restaurantbeoordelingsmerk Zagat door The Infatuation, een relatieve nieuwkomer met een meer ‘social Influencer’ benadering van het beoordelen van restaurants, vraag ik of de traditionele restaurantrecensie dood is?

Zagat – The Old School Way

Zagat is gebaseerd op het meest elementaire principe van mond-tot-mondaanbevelingen en in de loop der jaren groeide haar invloed.

Van haar bescheiden begin tot wereldwijde bekendheid, Googles aankoop in 2011 tot aan het nieuws van deze week dat Google het aan The Infatuation verkoopt.

Wat ik leuk vond aan Zagat was de door de gebruiker gegenereerde benadering van restaurant / bar-aanbevelingen – meestal door lokale buurtmensen die lokale spots zouden willen promoten.

Ergens onderweg veranderde het originele Zagat-model in de zee van door gebruikers gegenereerde beoordelingen. Voor degenen onder u die vragen wat is Zagat? Eater kan dit geweldig uitleggen op hun manier.

Waar zijn de voedselcritici gegaan?

Al jaren vertrouwen we op de beoordelingen van voedselcritici om te bepalen welke restaurants een must zijn en welke vermeden moeten worden.

Toen een voedselcriticus een lovende recensie schreef over een gloednieuw restaurant, duurde het niet lang voordat het restaurant een grote hit werd onder de gasten.

Als een voedselcriticus meldde dat een restaurant de hype niet waard was, zouden gasten direct naar een andere plek gaan.

Is in een tijd van digitale journalistiek en sociale media de meer traditionele restaurantreview echter vervangen door iets moderners?

De voedselcriticus is geëvolueerd

In de afgelopen jaren leken de vervangende critici met de meer traditionele media die de deuren openden en nieuwe media hun vaardigheden verder te verruimen.

Jay Raynor, een prominente Britse voedselcriticus voor de waarnemer, is verschenen in meer dan 25 televisie gerelateerde zaken en heeft meer touwtjes in handen dan de meesten.

Mijn vraag is hoe relevant Jay is voor de generatie die bekend staat als Millennials en degenen die volgen? Hoe lang blijft zijn kijk op voedsel relevant?

De generatie die bekend staat als de duizendjarige die volgen op Gen Z zal minder aandacht hebben voor voedselcritici en hun professionele meningen, maar zal naar een nieuw soort ‘influencer’ kijken.

In plaats van op zoek te gaan naar de beoordeling van een vooraanstaande branchedeskundige, zoeken ze naar de beoordeling van mensen met wie ze zich kunnen identificeren – social media influencers.

De groeiende rol van sociale media

Of je nu een grote fan bent van sociale media of een zeldzame gebruiker, je weet zeker dat er bepaalde mensen zijn met een grote aanhang.

Deze personen worden vaak aangeduid als social media influencers, hebben legioenen fans die hun recensies en aanbevelingen uitermate serieus nemen.

Als een jonge beauty blogger bijvoorbeeld een gloednieuw make-up product aanbeveelt, kunt u er zeker van zijn dat dit een must-have item is in een mum van tijd. Dit werkt ook voor de voedings- en restaurantindustrie.

Het belang van een ‘Social Media Influencers’

Of ze nu tweeten over een fijne diner ervaring of Instagram-foto’s plaatsen van een heerlijke lunch, ‘Social Media Influencers’ hebben grote zeggenschap over wie erin slaagt in de voedingsindustrie.

Het enige dat nodig is, is een Influencer van sociale media om een ​​restaurant aan te bevelen aan hun volgers en dat restaurant onmiddellijk een specifieke doelmarkt zal bereiken.

Dit werkt ook als het gaat om slechte ervaringen, slechte klantenservice en minder dan indrukwekkende maaltijden.

Met één bericht kan een influencer van sociale media duizenden mensen laten weten dat een bepaald restaurant niet de moeite waard is om te bezoeken.

De enige vraag die ik heb, is toch? Zijn ze echt zo transparant?

De toekomst is nu

Social media influencers worden steeds belangrijker voor de voedingsindustrie, simpelweg omdat hun volgers zo groot zijn.

In plaats van te vertrouwen op voedselcritici en hun eerlijke beoordelingen, beginnen restaurants zich te richten op het verkrijgen van de steun van prominente figuren op de sociale media.

Ze zullen niet alleen een groter bereik hebben, maar er is minder aandacht voor indruk maken op een branchekenner.

Lees hier meer over mijn blogposts en hoe mijn bedrijf u hier kan helpen{:}

By | 2018-09-20T10:33:00+00:00 March 6th, 2018|Brands, Food, Food Critic, GenX, Hospitality, London, Millennial, Travel, Trends|0 Comments

About the Author: